DATA PEMELUK AGAMA
Kementerian Agama Kabupaten Merangin

Hasil Pencarian berdasarkan Kecamatan

No Kecamatan Islam Kristen Katolik Hindu Budha Khonghucu Jumlah
1 Pamenang 46306 9015 729 7 8 1 56065
2 Bangko 50369 426 1775 24 33 0 52627
3 Tabir 29203 91 0 4 10 4 29308
4 Sungai Manau 12319 17 0 0 0 0 12336
5 Muara Siau 10546 8 0 0 0 0 10554
6 Jangkat 12059 0 0 0 0 0 12059
7 Tabir Ulu 9077 4 0 0 0 0 9081
8 Lembah Masurai 13488 2 0 0 0 0 13490
9 Tabir Selatan 26888 550 134 3 10 3 27588
10 Bangko Barat 11398 9 32 0 0 0 11439
11 Nalo Tantan 18431 322 158 0 0 0 18911
12 Batang Masumai 11007 65 39 0 4 0 11115
13 Pamenang Barat 17970 407 11 0 0 0 18388
14 Tabir Ilir 12055 17 36 0 0 0 12108
15 Tabir Timur 3704 15 5 0 0 0 3724
16 Renah Pembarap 13722 3 0 0 0 0 13725
17 Pangkalan Jambu 7175 4 0 0 0 0 7179
18 Sungai Tenang 10303 0 0 0 0 0 10303
19 Tabir Barat 11494 0 0 0 0 0 11494
20 Margo Tabir 14963 101 42 0 0 0 15106
21 Tabir Lintas 7874 148 4 0 0 0 8026
22 Tiang Pumpung 5219 6 0 0 0 0 5225
23 Renah Pamenang 13968 314 64 0 0 0 14346
24 Pamenang Selatan 10308 113 47 0 0 0 10488
Total 379.846 11.657 3.076 34 65 7 394.658